TERVETULOA LAADUKKAIDEN LANKOJEN VERKKOKAUPPAAN

Rekisteriseloste

Käsittelemme henkilötietoja 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksien mukaisesti. Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

PIIPASHOP TMI

Lylyntie 4

69410 SYKÄRÄINEN

piipa@piipashop.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Virpi Ali-Haapala

Lylyntie 4

69410 SYKÄRÄINEN

3. Rekisterin nimi

PIIPASHOP:in verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

PIIPASHOP:in verkkokaupan käyttäjärekisteriin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitäminen ja kehittäminen sekä markkinoinnin kohdentaminen eri asiakasryhmille. Kerättyjä henkilötietoja käsitellään ja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

Voit pyytää milloin tahansa maksutta tietoa itseäsi koskevista tiedoista, jotka olemme tallentaneet, ja oikeuksistasi korjata ja poistaa kyseisiä tietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

Asiakkaan etu- ja sukunimi

Asiakkaan osoite ja muut yhteystiedot

Asiakkaan tilaamat tuotteet

Asiakkaan tilauksen lisätietokentässä antamat tiedot

Tilauksissa käytetyt toimitus- ja maksutavat

Lähetysten seurantatiedot

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisterinpitäjä rekisteröi PIIPASHOP:in verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  PIIPASHOP:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

  9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

  10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

  11. Tiedon korjaaminen

  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

  12.Uutiskirje

  Piipashopin uutiskirje on sähköpostitse lähetettävä markkinointijulkaisu. Uutiskirjeemme saat hyväksymällä uutiskirjeen verkkokaupassamme tilauksen yhteydessä. Uutiskirjeen voi perua helposti linkin kautta, joka on mukana jokaisessa uutiskirjeessämme.


  Lahjakortti